Välkommen till...

 X-SCHAKT ENTREPRENAD AB

 


X-SCHAKT ENTREPRENAD AB grundades 1981 och har genom åren gjort sig känd som ett seriöst företag som alltid prioriterar kundens önskemål.

X-SCHAKT ENTREPRENAD AB erbjuder produkter inom markentreprenader, både nybyggnad och underhåll. Vi utför schaktningsarbeten, anläggningsarbeten och materialtransporter. Vi arbetar över stora delar av Sverige men Gävleborgs län är vår hemmamarknad.

X-SCHAKT ENTREPRENAD AB skall vara den självklara underentreprenören och samarbetspartnern till våra kunder.

X-SCHAKT ENTREPRENAD AB har för att möta kundernas krav på ett väl sammanhållet utbud av produkter och tjänster valt att koncentrera sig på arbetsledande och projekterande funktioner.

X-SCHAKT ENTREPRENAD AB har ett gott och nära samarbete med andra företag som kan erbjuda de maskiner och material som behövs för entreprenadernas uppförande.

X-SCHAKT ENTREPRENAD AB har som ambition att alltid lösa kundernas uppdrag kostnadseffektivt, tryggt och säkert, oavsett uppdragets storlek och omfattning.

 

 

 GRUSLEVERANTÖR

 

X-SCHAKT ENTREPRENAD AB erbjuder grus- och krossprodukter från våra egna täkter som är belägna i Ockelbo, Järvsö och Fågelsjö. vi har även egna lastbilar för transport av materialet.

 

För mer information ring Johan Åberg +46 70-377 91 69