Välkommen att besöka oss på vår nya adress......

 X-SCHAKT ENTREPRENAD AB

Kanalvägen 22

803 09 GÄVLE


Org.nr: 556210-0924.......eller kontakta någon av personalen direkt, se fliken "PERSONAL"