VÅR PERSONAL

Anders Nordqvist VD

ANDERS NORDQVIST

VD

+46 70-377 91 60

anders.nordqvist@xschakt.se  

Johan Åberg AC

JOHAN ÅBERG

AC

+46 70-377 91 69

johan.aberg@xschakt.se

GÖRAN SÖDER

PC

+46 70-377 91 28

goran.soder@xschakt.se

HÅKAN JONSSON

PC

+46 70-377 91 90

hakan.jonsson@xschakt.se

ANGELICA EDBERG

MC

+ 46 70-217 72 77

angelica.edberg@xschakt.se

ULRIKA PIHLSTRAND

Ekonomi

+46 70-543 22 83

ulrika.pihlstrand@xschakt.se